Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận

Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận
Nhà Chị Liên - Quận Phú Nhuận

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chị Liên
Địa điểm xây dựng: Quận  Phú Nhuận, TPHCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại